google-site-verification: google655e1afe2b567c3a.html

S ČÍM VÁM TRANSFORMAČNÍ KOUČINK MŮŽE POMOCI? 

Se změnami v životě.

V koučinku jde o to, dostat se do vědomé přítomnosti a být vědomým tvůrcem své reality. Chcete-li: naladit se na své Božské, tvůrčí Já. Máte možnost se sladit se svými záměry a naladit se, na co chcete. Transformační koučink jde do hloubky, přepisují se při něm vzorce chování.

Místo stížností, smutku, bezradnosti, zloby, či deprese se zaměříte na svou tvořivost a na řešení toho, co potřebujete.

 • Koučink vás může ušetřit důsledků špatného rozhodnutí. Za život jich každý učiníme dost, neboť se tím učíme. V koučinku existují techniky, které vám zvědomí více vaše rozhodování, vy rychleji pochopíte a můžete se správně rozhodnut. Po rozhodování v koučinku cítíte a víte, co chcete, jdete tím směrem.
 • Koučink vám může ušetřit mnoho času - tam, kam byste se dostali sami třeba za několik let, vám koučink může pomoci během pár sezení.
 • Když jste nerozhodní a dlouho přešlapujete na místě, může se vám v koučinku ukázat další cesta.
 • Pokud se chcete nasměrovat na svůj cíl, na úspěch, je koučink tou správnou volbou, změníte tak svá vnitřní nastavení.
 • Koučink vám pomůže ve vašem tvůrčím přístupu k otázkám. Nikdo vám neradí, kouč vám jen pomocí koučovacích otázek pomáhá k tomu, abyste si našli sami odpovědi na své otázky.
 • Přirozeně si k sobě nasměrujete řešení, která byste sami nevymysleli.
 • Probudíte v sobě svou tvůrčí energii, svoji tvořivost
 • Koučink vám může být více znám jako profesní koučink, zejména pro rozvoj vyššího managementu. Není to však zdaleka jeho jediné využití. Je možné ho stejně dobře uplatnit i v běžném životě. Jedná se o osobní koučink.

Komu je nabídka určena?

Vám, kteří se rozhodujete, co byste mohli udělat - jak vyřešit svou situaci, jak se rozhodnout, nebo se v něčem zlepšit, nasměrovat se , či začít něco nového, být tvůrčí.

Všem, kdo chtějí změnu. Kdo chtějí využít, užít a žít svůj potenciál.


Jak koučink probíhá?

To, co nazýváme koučinkem, je vědomá životní cesta. Změnou vnitřního nastavení se odehrávají i změny kolem vás. Vyladíte se na sebe a na to nejlepší, co ve vás je. Sladíte své myšlení s vašimi pocity. Vytvoříte si v sobě novou cestu.

Váš cíl vám bude prozařovat cestu a vaše emoce se stanou kompasem, který vás k němu zavede. S radostí vám budu průvodcem.

Můžete řešit, co chcete, já jako kouč vás provedu celým procesem a vy si tak na všechno budete moci přijít sami.

Ve své práci používám i některé terapeutické imaginační techniky, pracujeme s emocemi, které se mění...

K řešení určitého problému postačí někdy jedna až dvě konzultace. K řešení  déledobějších záležitostí je potřeba dát změně více času a pak je na místě delší spolupráce.

V čem vám mohu konkrétně pomoci:

 • jak zlepšit kondici
 • co dál se životem, kdo jsem a co vlastně chci
 • posílit své sebevědomí
 • rozhodnout se mezi více možnostmi
 • být samostatnější, radostnější, spokojenější
 • zvýšit své finance, hojnost
 • najít řešení problému se vztahem
 • najít vnitřní klid
 • začít podnikat, nový projekt
 • najít řešení pro svůj problém

Jak koučink pomáhá?

 • dává nám nová uvědomění 
 • odhalujeme příčiny našeho jednání
 • pomáhá najít, co chceme a jednat podle toho
 • zvyšuje naše schopnosti a duševní sílu
 • umožňuje sladit myšlení s pocity a naladit se na proud života
 • ke změně myšlenek použijeme svou tvořivou sílu
 • vede ke zdraví, hojnosti, svobodě, sebedůvěře a radosti ze života
 • způsobuje přeladění z negativních emocí do pozitivních

Co je to koučink? Jak vypadá sezení?

Koučink je metoda osobnostního rozvoje. Nabízím hlubinný, transformační koučink, který způsobuje změny na našich nejhlubších úrovních. Kouč i koučovaný jsou zde v rovnocenné pozici. Vy si určíte cíl, kterého chcete během sezení a po něm dosáhnout. Jde o strukturovaný rozhovor, ve kterém já jako kouč používám koučovací otázky a jiné techniky. Na vše si přicházíte sami, pomocí svých odpovědí a prožitků. V nich si zvědomujete to, co zatím bylo skryto. Odpovědi vám pomohou změnit postoje a tím i jednání. Pomocí nových uvědomění pozměníte své další směřování a naplánujete si kroky v realitě.

Svou sílu použijete k uskutečnění svých reálných cílů. V koučování rozvíjíte části mozku, které obvykle nevyužíváte, nalézáte tak nové cesty, jste tvůrčí. Zaměřujete se pouze na to, čeho chcete dosáhnout, máte jasný cíl. Vytváříte vědomý záměr, který vás poté vede. Vyjíždíte ze zajetých kolejí... Díky svému prožívání se můžete spojit se sebou samými. Najdete v sobě to nejlepší a následujete tuto novou, verzi sebe samotných. Sladíte svoje kroky se svým cílem. To, co nazýváme překážkami, se v tomto procesu mění spolu s vámi, takže můžete zjistit, že se překážky proměnily v prach na vaší cestě.

Tato metoda vám může pomoci řešit drobné nepohody i uskutečňovat velké změny v životě. Vychází z toho, že jsme všichni schopni řešit své problémy a najít odpovědi. Nacházíme nová uvědomění, stáváme se vědomější, sebevědomější. Přebíráme odpovědnost za svůj život, stáváme se tvůrci, nejsme v roli oběti. Tento proces nás vede ke svobodě. Otevírají se nám zcela nové možnosti.

Vesmír se rozpíná, my rosteme spolu s ním.

Ve své práci se řídím Etickým kodexem ICF (Mezinárodní federace koučů). Jeho součástí je i zachování anonymity.