Konstelace a rodinné vzorce

04.06.2024

 Pokud hledáte způsob, jak se pohnout vpřed a objevit nové možnosti ve svém životě, rodinné konstelace mohou být právě to, co potřebujete. Ukazují, že to, co se nám v životě děje a do jaké rodiny jsme se narodili, spolu úzce souvisí. Tyto vzorce můžeme nejen pochopit, ale i přepsat.

V rodinné konstelaci vnímáme rodinu jako systém. Všichni se tam vzájemně ovlivňují. Pokud nastane nerovnováha, pocítí to všichni. Pokud rovnováhu nastolíme, pocítí to též všichni.

Nerovnováha vzniká z nějakého těžkého osudu, bolestné události, která přinesla smutek, aj negativní emoce, které nebyly vyjádřeny, ale byly potlačeny. Příčinou nesouladu může být i záměna rolí v rodině, přebírání zodpovědnosti, či dětskou láskou vedené přebírání viny za někoho z rodiny, samozřejmě nevědomky. Také zamlčená tajemství s sebou nesou mnoho emocí, které opět celý systém vnímá a reaguje na ně.

Dle rodinných konstelací se emoce nevědomě přenášejí z generace na generaci a zatěžují tak celý systém. Tak se může stát, že i my můžeme být stále ovlivňováni např. důsledky války, či nějakým proviněním nebo předčasnou smrtí někoho z našeho rodu. Máme možnost si uvědomit, že některá břemena, která neseme, jsme převzali od našich předků, aniž bychom si uvědomili, že to není náš boj.

V konstelaci vracíme všem své místo, uvolňujeme emoce a energii s nimi spojenou. Tímto procesem můžeme objevit, jaké "rodinné scénáře" jsme nevědomky přijali a jak ovlivňují naše životní rozhodnutí, naše vztahy a dokonce i naše zdraví.

Možná cítíte, že byste chtěli odložit břemeno a uvolnit se z nějakých starých pout, která vám neviditelně brání v tom, abyste se cítili šťastní. Někdy se to může také projevovat tak, že dotyčný cítí, jakoby se neměl rád nebo škodí sám sobě, aniž by věděl proč. Tato nutkání a tyto pocity mohou mít na svědomí rodinné vzorce, které nemusíme umět sami odhalit.

Jednou z možností, jak si pomoci, jsou konstelace. Další výhodou konstelací je, že se zároveň učíme, jak více vnímat sebe sama a dokážeme se všichni naciťovat i na jiné věci, než na naše rodinné vzorce, díky čemuž se pak můžeme např. umět lépe rozhodovat. Je spousta způsobů, jak dojít k tomu, co chceme. Pokud vás zajímají konstelace, napište.