INDIVIDUÁLNÍ RODINNÉ KONSTELACE

osobně v Ústí nad Labem i online


Co jsou to konstelace a jak mohou pomoci s osobnostním rozvojem?

Konstelace jsou účinná metoda používaná v terapii a osobnostním rozvoji, která pomáhá odhalit a vyřešit skryté dynamiky a vzorce chování ovlivňující váš život. Prostřednictvím konstelací můžete získat nový pohled na své problémy, pochopit souvislosti a najít řešení. Umožní uvědomit si a zpracovat omezující přesvědčení, emocionální bloky a nevyřešené záležitosti z minulosti. 

Jak fungují systemické konstelace?

Konstelace mohou pomoci odhalit nevědomé procesy, loajality nebo konflikty v rodinném systému. Podle systemických rodinných konstelací může jít o vzorce, které se předávají podvědomě z generace na generaci. Vznikly z různých traumatických událostí a těžce prožívaných emocí. To může být důvodem, proč máme v sobě různé bloky.

Tyto v nás zapsané staré nevědomé emoce dokáží ukázat, prožít a zvědomit systemické konstelace. Tím dochází k uvolnění bloku a ke změně. Vše se pravdivě pojmenuje. Pak můžeme prožít vděčnost, lásku, odpuštění, vzájemnou podporu. A tak jsme schopni a ochotni namísto nepochopení, odcizení, oddělení - porozumět a znovu milovat, důvěřovat. Ke změně dochází v celém systému, takže výsledný efekt, či změnu, mohou pocítit po terapii i ostatní členové rodiny. Funguje to i na jakýkoliv jiný systém, než rodinný. Třeba já a moje sebevědomí, já a moje nemoc, já a cokoliv.

Věřím tomu, že v konstelacích se uvolní zablokovaná energie, která může proudit. Důležité je odhodlání ke změně, třeba i navzdory obavám, které mohou změny provázet. Výsledek totiž stojí za to!

Jaký je rozdíl mezi online konstelacemi a osobními individuálními konstelacemi?

Online konstelace probíhají prostřednictvím videohovoru třeba na WhatsAppu, kdy jste v pohodlí svého domova.  Osobní individuální konstelace se konají v terapeutické místnosti, kde pracujete s terapeutem přímo. Oba přístupy jsou stejně efektivní a volba závisí na vašich preferencích - online konstelace poskytují větší flexibilitu a pohodlí, zatímco osobní konstelace nabízí bezprostřední kontakt a možnost pracovat s prostorovou dimenzí.

Jak konstelace probíhají a co můžu očekávat během sezení?

Během konstelace zmapujeme váš problém a pomohu vám vytvořit vizuální reprezentaci klíčových aspektů a vztahů. U online konstelací se používá kresba či objekty, u osobních konstelací používám přírodniny. Následně budeme pozorovat interakce a dynamiku mezi prvky, což vám poskytne vhled do skrytých souvislostí. Provedu vás procesem prožívání, hledání řešení, a nového uspořádání. Nemusíte mít žádné zvláštní schopnosti, se vším vám pomohu. Konstelace trvá obvykle 60-90minut.

Pro koho jsou konstelace vhodné? Musím mít předchozí zkušenosti s terapií?

Konstelace jsou vhodné pro každého, kdo chce pracovat na svém osobním rozvoji, řešit náročné životní situace, zlepšit vztahy nebo se osvobodit od opakujících se nefunkčních vzorců. Není nutné mít předchozí zkušenosti s psychoterapií. Konstelace jsou samostatně fungující metoda, kterou ocení jak lidé, kteří se seberozvoji věnují dlouhodobě, tak ti, kteří s terapií začínají. Pokud cítíte, že vám něco brání naplno žít svůj život podle svých představ, konstelace vám mohou účinně pomoci nastolit pozitivní změnu.

Jsou informace sdílené během konstelací důvěrné?

Ano, veškeré informace, které v průběhu konstelací sdílíte, jsou přísně důvěrné a vztahuje se na ně etický kodex upravující mlčenlivost. Bez vašeho výslovného souhlasu nebudou vaše data za žádných okolností poskytnuta třetím stranám. Ať už se rozhodnete pro online nebo osobní konstelace, můžete si být jisti, že je zachována naprostá diskrétnost a že se nacházíte v bezpečném prostoru plném přijetí, kde se můžete svobodně vyjádřit.

Co se může dít po konstelaci?

Funguje to u každého jinak. Někdy může přijít velký uvolňující pláč, jindy klid. Na někoho působí konstelace okamžitě, zvláště, když se jedná o jednotlivou, menší záležitost. Když jde o něco většího, případně životní úkol, dochází ke zvědomování a uvolňování postupněji. Také je pak potřeba více konstelací. Uvolnění energie způsobuje změny na úrovni prožívání a chování. Vaše vnitřní i vnější změna působí i na ty okolo vás.


Snad vám tyto odpovědi poskytly vhled do přínosů konstelací a průběhu sezení. Pokud máte jakékoli další otázky nebo se chcete objednat na konstelaci, neváhejte mě kontaktovat. Těším se, že vás budu moci provést tímto transformačním procesem a podpořit vás na cestě osobního růstu.

Více o konstelacích v blogu.