TAROTOVÉ KARTY


Tarotové karty fungují zejména na seberozvoj. Připravte si oblast, která vás zajímá, na co se chcete zeptat. 

Dá se vyložit si na sebe-co konkrétního řeším. Rozmyslete se, na co se chcete zeptat, protože otázka vám vytváří odpověď. I zde platí, že čím se zabýváte a čemu dáváte pozornost, to se vám děje. Čím konkrétnější otázka, tím konkrétnější odpověď. Otázky můžeme vymyslet i společně. Můžete se ptát na svůj vztah, který máte. U výkladu na svůj vztah uvidíme, jak ke vztahu přistupují oba dva. Nebo v čem to je, že vztah nemáte. Co můžete ohledně toho vyřešit. Případně jak vypadá nějaká oblast vašeho života. Při rozhodování se dá vyložit na možnosti, které máte a co vám přinesou. Radu od vašeho podvědomí, co je potřeba si uvědomit, udělat. Jak působíte na něco vy, jak okolí. Dotazy na zdraví: vykládám, jaká je psychická příčina vaší nemoci a co je potřeba udělat pro zdraví. Atd...

Navnímám vás a přes tarotové obrázky čtu. Toto si můžete zkusit i sami nacítit, takže je možné spojit výklad s konstelačním přístupem. Někdy je možné přidat i automatickou kresbu.

 Je možné se ptát i na výhled do budoucnosti. U výkladu na budoucnost však mnoho lidí začíná i končí. A to je velká škoda. Někdo se může dokonce budoucnosti obávat. A tak stagnuje. Je to jako zůstat stát v divokém proudu řeky života. Stojí to hodně úsilí. Ano, můžete si přijít pro uklidňující výklad, že vás nečeká nic strašného, čeho byste se museli bát. (Protože čeho byste se asi tak měli bát, když se do žádných dobrodružství nepouštíte, že?)

Mohu vám nabídnout mnohem víc, než prostý výklad na budoucnost a co mě čeká. Můžete od tarotových karet chtít pomoc- co vám radí ve vašem problému, ve vaší situaci, vašem konfliktu,...Co můžete udělat, co si lze uvědomit? Tarotové karty jsou hodně o sebeuvědomění. Budoucnost nemusíte brát jako něco daného, co nelze změnit. Karty -resp. vykládající, pouze načítá a odpovídá na to, jací jste v tuto chvíli. Pokud ale něco v sobě změníte, můžete změnit i svou budoucnost. Tedy ne jen výklad na budoucnost, ale co mohu udělat lepšího, jiného? Jak mohu reagovat? Z role pasivního příjemce výkladu je vám nabídnuta pozice aktivně jednajícího člověka, schopného sám se rozhodnout, co udělá.

Bytí v lásce, svobodě a tvůrčí síle...